Persoanele juridice pot incheia un contract de sponsorizare cu Asociatia Sanatate Pentru Viata si pot deduce 20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei. In acest fel dvs. decideti cum va fi folosita acceasta parte din impozitul platit, asigurandu-va ca fondurile sunt directionate unde este nevoie de ele.

 

Extras din Codul Fiscal:

"Cap.III, Art.31 (4) Contribuabilii care efectueaz? sponsoriz?ri ?i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea ?i legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac? sunt îndeplinite cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
b) nu dep??esc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat."