Imprimare

Ziua Pasarilor” traditional se sarbatoreste pe 1 aprilie (14 aprilie, din motive meteo)

Motivatie: s?rb?torit? în 1 Aprilie, este o tradi?ie româneasc? ce dateaz? din perioada interbelic?, fiind reînviat? în 1993 la ini?iativa Societ??ii Ornitologice Române.

Motivele pentru care celebr?m Ziua P?s?rilor: zborul, cântecul ?i frumuse?ea p?s?rilor sunt surse de relaxare ?i inspira?ie; p?s?rile sunt indicatori ai s?n?t??ii ecosistemelor; aproape 12% din cele peste 10.000 de specii de p?s?ri din lume ar putea s? dispar? în urm?torul secol iar supravie?uirea lor depinde de sprijinul acordat de publicul larg pentru protejarea lor.