• green layout
  • blue layout

Mediu

Conceptul “Sustenabilitate” se refer?, īn opinia noastr?, cu deosebire la conservarea ?i utilizarea eficient? a resurselor economice īn vederea facilit?rii ?i garant?rii accesului genera?iilor viitoare la un mediu natural ?i economic ce poate fi exploatat. Mai exact, m?sura īn care se asigur? satisfacerea nevoilor prezente f?r? a compromite capacitatea genera?iilor viitoare de a-?i satisface propriile cerin?e, ceea ce invoc? dou? aspecte ale echit??ii: echitatea intragenera?ional? (īn cadrul unei genera?ii) ?i echitatea intergenera?ional? (īntre genera?ii). Echitatea intergenera?ional? apare īntrucāt genera?ia prezent? ī?i deduce beneficiile prin utilizarea mediului ca resurs? de baz?, īn timp ce costurile sunt transferate genera?iilor viitoare. John Hartwick a identificat o interconexiune teoretic? īntre renta resursei ?i sustenabilitatea economic? īn cazul unor resurse epuizabile. Regula lui Hartwick arat? c? o na?iune va investi renta īncasat? din utilizarea prezent? a resursei epuizabile, īn situa?ia unei utiliz?ri care maximizeaz? beneficiul proprietarului. John Hartwick dezvolt? conceptul de rent? a resursei avānd la baz? conceptul de cost al utilizatorului[1]. Acest cost este īn fapt un cost de oportunitate. Caracterul epuizabil al resurselor relev? c?, dac? extragem o unitate de resurs? natural? acum, īnseamn? c? acea unitate nu va fi disponibil? la o dat? ulterioar?.

Costul marginal al utilizatorului este cunoscut ca fiind costul legat de renun?area la extrac?ia unit??ilor marginale de resurse īn viitor. Costul utiliz?rii m?soar? raritatea inter-temporal? a resurselor naturale. Īn aceste condi?ii, problema va fi con?tientizarea consumatorului fa?? de raportul utilitate marginal?-cost marginal pentru o unitate de resurs? natural consumat?, raportat la un anumit nivel al pre?ului pl?tit pe unitatea de resurs? natural consumat?. Eficien?a utiliz?rii unei unit??i de resurs? natural? consumat? const? īn cre?terea utilit??ii pentru consumator (ceea ce implic? ?i sc?derea pre?ului) datorat? unei mai bune utiliz?ri ?i totodat?, sc?derea costului de oprtunitate īn situa?ia unei utiliz?ri ra?ionale a resurselor.

Tranzi?ia la o societate sustenabil? reclam? nu numai o modificare a modalit??ii īn care se gestioneaz? resursele, dar ?i o modificare a atitudinilor de la „eu, acum”, specifice economiei tradi?ionale, la considera?ii de tipul „al?ii, acum ?i mai tārziu”[2].

Īn esen??, conceptul de sustenabilitate denot? leg?tura indisolubil? dintre mediul natural ?i utilizarea ra?ional? a resurselor naturale īn vederea cre?terii eficien?ei economice pe termen mediu ?i lung. Cre?terea economic? durabil? incumb? sustenablitatea iar dezvoltarea durabil? implic? mai mult decāt cre?tere economic?. Este nevoie de o schimbare īn con?inutul conceptului de cre?tere economic?, aceasta s? presupun? un consum mai mic de resurse naturale cu un impact semnificativ asupra rezultatului produs, cu efect de antrenare la nivelul economiei. Aceste modific?ri sunt necesare la nivel global, ca parte a unui pachet de m?suri de men?inere a stocului de capital ecologic, īn vederea īmbun?t??irii procesului de distribu?ie a veniturilor ?i reducerii gradului de vulnerabilitate al economiei la crize economice.

Prin ac?iuni centrate pe dezvoltarea uman? ?i a spiritului antreprenorial, societatea ī?i va asigura un poten?ial de generare a unor comportamente economice ra?ionale, bazate pe utilizarea eficient? a resurselor, pe con?tientizarea pericolului epuiz?rii resurselor ?i implicit a posibilit??ii de extensie a pie?ei. Procesul economic trebuie s? se bazeze pe capacitatea de reproduc?ie a unor factori economici preexisten?i, cu durat? de utilizare limitat?, ceea ce presupune luarea īn considerare a unui stoc de capital ecologic limitat.

Problema economiei este cum anume va poten?a acest stoc de capital ecologic. Īn acest sens, se are īn vedere procesul de producere ?i distribuire a veniturilor pentru sus?inerea ac?iunilor de producere a bun?st?rii economice. Se au īn vedere:

-producerea de bunuri economice alocate prin pia??, urm?rindu-se utilizarea intensiv? a resurselor economice;

  • generarea de venituri economice care s? asigure premisele unui nivel de trai decent;
  • definirea termenului de “decent” ?i identificarea acelor limite care s? permit? men?inerea unor niveluri a?teptate de utlilitate economic? la diferitele fluctua?ii ale nivelului venitului;
  • impunerea unei anumite m?rimi institu?ionale a venitului generat? de nivelurile de impozitare;
  • gradul de suportabilitate a economiei reale, generatoare de venituri impozabile, a beneficiarilor pasivi, ca parte component? a economiei nominale, ca īntreg. Se are īn vedere faptul c? utilizarea sustenabil? a resurselor economice implic? procesul de antrenare īn activitatea economic? a tuturor resurselor de munc?, generānd un comportament activ, creativ, participativ.
  • transferabilitatea resurselor economice, inclusiv la nivelul economiei locale, ceea ce presupune abordarea economiei pe principiul avantajelor relative, valorificarea eficient? a poten?ialului productiv, cre?terea gradului de complementaritate īntre regiunile economice, stabilirea rela?iilor de pia?? strict pe criterii de competitivitate.

Astfel, prin dezvoltare (cre?tere) durabil? īn?elegem acea ra?ionalitate etico-economic? ce asigur? prezervarea condi?iilor existen?iale ale societ??ii omene?ti, pe un orizont de timp nedefinit, la nivelul īntregului spa?iu economic natural ?i social accesat īn viitor[3].

Importan?a sustenabilit??ii rezid? īn beneficiul marginal īn planul dezvolt?rii umane, prin care veniturile, prin procesul de redistribuire, concur? la facilitarea dezvolt?rii umane. Prin dezvoltare uman? īn?elegem de fapt m?sura īn care individul ī?i atinge un anumit standar de via?? prin identificarea nevoilor sale, subiective ?i obiective, factuale, generate de mediul economic, social, politic, cultural ?i con?tientizarea modalit??ilor de satisfacere a lor, prin raportarea la resursele existente ?i poten?iale. Individul, antrenat īntr-un sistem economic func?ional, ī?i dezvolt? capacit??i ?i competen?e care s? concure la ob?inerea de venituri necesare satisfacerii nevoilor sale societale. Trebuie avut īn vedere c? sfera nevoilor dep??e?te sfera nevoilor materiale, tendin?a fiind aceea de acoperire a nevoilor de securitate, justi?ie, guvernan?? (participare la via?a comunit??ii, implicare īn procesul de decizie), educa?ie, cultur?, art?, multiculturalitate.

Autor Cristina B?l?ceanu[1] Hartwick, John M. [1977] "Intergenerational Equity and the Investment of Rents from Exhaustible Resources" American Economic Review, 67, December

[2] Suciu Marta-Christiana, Suciu Nicolae, Dezvoltarea sustenabil?, problema cheie a secolului XXI, Buletinul AGIR nr. 1/2007 ? ianuarie-martie

[3] Dinga Emil, Studii de economie. Contribu?ii de analiz? logic?, epistemologic? ?i metodologic?, Ed. Economic?, Bucure?ti, 2009

AutentificareAddThis Social Bookmark Button

Planteaza un copacel la nasterea bebelusului tau

 

Planteaza un copacel la nasterea bebelusului tau

Scrisoare de la un copacel pentru un parinte

Buna,

Astazi ramurile si frunzele mele s-au leganat vesele si soarele a fost mai stralucitor.

Sunt fericit, si dansez pe adierea usora a vantului. Ma intrebi de ce ? M-a vizitat copilul meu. Da , am un copil, un frate, pentru ca am fost plantat la nasterea sa, sa-i fiu alaturi pe cararile vietii.

Citeşte mai departe...';
Template design by JoomlaThemePro
Design by: JoomlaTheme Pro